Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.

Dýchání a cvičení

Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.
Člověk je dočasný, člověk je křehký. Život na Zemi je jen iluze a Vyšší realita je skryta za tím, co se jeví jako zřejmé

Mnozí lidé se snaží udržet si kondici tím, že po večerech běhají nebo chodí do fitness centra. Chcete-li se stát trénovanými sportovci, je obojí potřeba. Usilujete-li o zlepšení zdraví, není běhání ani chození do fitnessu nezbytně nutné. Před stovkami a tisíci let neexistovaly tělocvičny, běhací pásy ani posilovací stroje, a lidé si své zdraví přesto dokázali udržovat. Jak to dělali? Ano, tehdy měli lidé mnohem více fyzické námahy než je tomu dnes, ale přesto není cvičení ve fitnessu či běhání jedinou možností, jak se udržet zdráv a v kondici.

V dnešním hektickém světě mnoho lidí sedí celý den v práci. Potom přijdou domů a sedí před televizí. V kombinaci s nesprávným stravováním a mnohdy i kouřením nebo pitím alkoholu není divu, že tím trpí zdraví, a že mnoho lidí trpí chorobami, které dříve téměř neexistovaly. Ke zlepšení tohoto stavu by přitom stačilo rozumně jíst a pít, nekouřit, nebrat ani lehké drogy, a chodit na dlouhé svižné procházky. V kombinaci se správným dýcháním jsou to prostředky k tomu, jak své zdraví v krátké době výrazně zlepšit. Lékaře vám to sice nenahradí, ale omezí se počet vašich návštěv v ordinaci.

Tato stránka pojednává o dýchání. Než začnete s dýcháním experimentovat, prosím důkladně si přečtěte jednotlivá cvičení a držte se jich. Nedělejte experimenty a nezkoušejte sami více, než je ve cvičeních popsáno. Nesprávným dýcháním byste si mohli poškodit zdraví. Nyní jste varováni a můžete pokračovat…

Považujete dýchání za snadné? Chvíli sledujte, co se ve vás děje, když dýcháte. Pravděpodobně ihned po nadýchnutí zase vydechnete, aniž byste se alespoň na chvilku zastavili. Při dýchání jde ale o mnohem více, uveďme si dva příklady. Dýcháte-li správně, můžete sedět v nadmořské výšce pěti tisíc metrů nazí na ledu. Led kolem vás bude tát a vy se budete potit. Nebo – při použití speciálního dýchání můžete levitovat nad zemí a přitom se pohybovat tam kam potřebujete rychleji, než běžící kůň. Do cíle i tak dorazíte klidní a vyrovnaní. Možná se vám tyto příklady mohou zdát přitažené za vlasy, ale jsou pravdivé. Tyto techniky se zde ale učit nebudeme, začneme se základy.

Dýchání je jednou z podmínek života. Správným dýcháním můžete zmírnit nebo i odstranit zdravotní potíže, a to i takové, které se jeví jako chronické. Ještě jednou připomínám – držte se přitom cvičení tak, jak jsou zde popsána. Experimentovat s dýcháním bez vedení zkušeného instruktora je hloupé a může být nebezpečné.

Podívejme se nejdříve na rytmus dýchání. Ukázalo se, že vhodným prostředkem pro určení a měření rytmu dýchání je puls vlastního srdce. Nahmatejte si puls a počítejte do šesti. Šest úderů srdce je vaší osobní periodou vašeho rytmu dýchání. Uložte si ji do podvědomí, abyste na ni nemuseli myslet.

Není důležité, jak dlouhá je vaše perioda ve skutečnosti. Důležité je, abyste ji měli ukotvenou v podvědomí. Šest úderů srdce je průměrná perioda dýchání běžného člověka. Šest úderů srdce je průměrná doba, po kterou za normálních okolností trvá nádech a výdech. Tento základní rytmus budeme při cvičeních měnit podle toho, čeho chceme dosáhnout. Je to jednoduché a jak už jsme uvedli, může to vést i k překvapivému zmírnění zdravotních potíží.

Dýchání je základní životní funkce. Bez dýchání nemůžeme existovat, protože kyslík a další plyny obsažené ve vzduchu aktivují a udržují při životě mozek. Více o dýchání se dočtete v knihách Moudrost předků a Lékař ze Lhasy.

Dechové cvičení 1. Je vhodné při potížích se žaludkem, játry a krví. Nazýváme jej Zadržený dech. Na tomto cvičení není nic magického, snad kromě výsledku, který může být vpravdě zázračný. Při cvičení musíte stát vzpřímeně, nebo - pokud ležíte - ležet nataženi. Předpokládejme, že nyní stojíte. Napřimte se, paty k sobě, ramena dozadu, vypněte hrudník. Nadechněte se nejvíc, jak to jde, co nejhlouběji do břicha, a držte nádech. Jakmile ucítíte jemné tepání ve spáncích, prudce vydechněte otevřenými ústy. Výdech musí být opravdu MOCNÝ. Žádné pomalé vypouštění vzduchu. Vydechněte vší silou otevřenými ústy. Opakujte třikrát.

Dechové cvičení 2. Postavte se zpříma tak, aby se vám dotýkaly paty i palce nohou. Cvičení se nazývá Úplné dýchání. Po dobu šesti úderů srdce se pomalu nadechujte do hrudi a břicha. Puls si můžete měřit prstem na zápěstí, počítejte údery srdce do šesti. Podržte nádech po dobu tří úderů srdce. Poté pomalu vydechujte nosem po dobu šesti úderů srdce – tedy stejně dlouho, jako jste se nadechovali. Poté zůstaňte tři údery srdce ve vydechnutém stavu. Pak začněte s dalším nádechem. Můžete dýchat, jak dlouho chcete, ale nepřežeňte to. Jakmile začnete pociťovat únavu, přestaňte. To je obecné pravidlo – při dechových cvičeních byste se nikdy neměli unavit. Jejich cílem je, abyste se cítili dobře a v kondici.

Dechové cvičení 3. Říká se mu Čisticí dýchání. Tento způsob dýchání je neocenitelný pro zdraví. Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Nádechy musí být opravdu hluboké, nejhloubější jaké zvládnete. Naplňte plíce vzduchem, jakoby se povytáhněte nahoru, a ještě trochu víc se nadechněte. Po třetím nádechu zadržte asi na čtyři vteřiny dech, pak našpulte rty jako byste chtěli pískat, ale nenafukujte přitom tváře. Vší silou vyfukujte malým otvorem mezi rty. Vzduch, který ve vás ještě zůstal, asi na vteřinu zadržte. Pak vydechněte ze všech sil ještě více. Opět na vteřinu zastavte, a potom dovydechněte. Výdech musí být co nejusilovnější, ve vašich plicích nesmí zbýt ani troška vzduchu. Pamatujte – vydechujete malým otvorem v našpulených rtech, výdech MUSÍ být co nejusilovnější.

Dechové cvičení 4. Je velice účinné pro získání Mentální kontroly. Zpříma se posaďte a proveďte jeden úplný nádech a výdech. Potom proveďte jeden čisticí nádech a výdech. Pak proveďte nádech a výdech v rytmu jedna – čtyři – dva. Zde místo tepů srdce použijeme vteřiny. Po dobu pěti vteřin se nadechněte. Zadržte nádech na dobu čtyři krát pět vteřin tj. dvacet vteřin. Poté po dobu deseti vteřin vydechněte.

Vhodným postupem dýchání se můžete zbavit i značné bolesti. Pokud máte takovou bolest, že nemůžete sedět, lehněte si. Rytmicky dýchejte a myslete při tom na to, že s každým výdechem část vaší bolesti odchází z těla, a s každým nádechem nabíráte životní sílu, která postupně bolest nahrazuje. Představujte si, jak s každým výdechem bolest vypuzujete. Na místo, které vás bolí, si položte ruku. Představujte si, že s každým nádechem a výdechem touto rukou kousek bolesti odstraníte. Proveďte sedm úplných nádechů a výdechů a potom proveďte čisticí nádech a výdech. Po něm si několik vteřin dýchejte pomalu a normálně a tím si odpočiňte. Pravděpodobně zjistíte, že bolest úplně zmizela nebo zeslabila natolik, že vám nevadí. Pokud tomu tak není a bolest přetrvává, opakujte tuto sekvenci tolikrát, kolikrát je potřeba. Pamatujte prosím, že pokud bolest přišla náhle bez zřejmé příčiny nebo má tendenci se vracet, je třeba navštívit lékaře. Bolest je přirozeným prostředkem, kterým vás tělo varuje, že něco není v pořádku. Přestože jste si dýcháním bolest zmenšili nebo ji odstranili, lékař vám pomůže najít a vyléčit její příčinu.

Dechové cvičení 5. Je jednou z možností, jak zvýšit Nervovou odolnost. Postavte se zpříma a nadechněte se, jak nejvíc to jde. Když máte pocit, že vaše plíce jsou zcela naplněny, nadechněte se ještě trochu víc. Pomalu vydechněte a poté se znovu stejným způsobem jako předtím nadechněte. Držte nádech a natáhněte ruce vodorovně dopředu. Použijte co nejmenší úsilí, které na to právě tak stačí. Teď ruce pomalu přitáhněte k ramenům. Postupně přitom stahujte a zatínejte svaly, a zatínejte ruce v pěst. Podržte ruce u ramen zatnuté s takovým úsilím, až se chvějí. Se zatnutými svaly šestkrát za sebou oddalte pěsti od ramen a pak je co nejrychleji stáhněte zpět k ramenům. Otvorem mezi našpulenými rty stejně jako předtím prudce, ale opravdu co nejprudčeji, vydechněte. Toto celé několikrát zopakujte. Nakonec proveďte čisticí nádech a výdech. Cvičení má tím větší efekt, čím rychleji stahujete pěsti k ramenům, a čím více máte zatnuté svaly. To, že se předtím co nejvíce nadechnete, se stane skoro automaticky.

Dechové cvičení 6. Poslouží vám dobře tehdy, když se potřebujete rychle zotavit a Obnovit energii. Cvičení dělejte vstoje nebo vsedě. Nohy přitom mějte tak, aby se paty a palce na nohou dotýkaly, a spojte ruce s propletenými prsty. Tím se vytvoří uzavřený okruh. Několikrát se rytmicky nadýchněte a vydýchněte – nádechy jsou hluboké, výdechy spíše pomalé. Počkejte tři údery srdce a pak proveďte čisticí nádech a výdech. Zjistíte, že vaše únava zmizela.

Mnozí lidé jsou nervózní, když mají jít na pohovor nebo třeba k zubaři. Zvlhnou jim ruce a začnou se třást nohy. Je to úplně zbytečné, následujícím postupem tento stav rychle překonáte, například během čekání. Hluboce se nadechněte nosem a držte nádech deset sekund. Pak pomalu vydechněte. Třikrát se nadechněte a vydechněte tak, jak je vám přirozené. Pak se pomalu a hluboce po dobu deseti vteřin nadechněte. Zase zadržte dech a pak pomalu po dobu deseti vteřin vydechněte. To celé třikrát opakujte. Zjistíte, že jste se zcela zklidnili. Srdce vám přestalo bušit a vy se cítíte silní a sebejistí, a máte sami sebe pod kontrolou. Pokud během pohovoru začnete pociťovat nervozitu, zhluboka se nadechněte, podržte jednu nebo dvě vteřiny, a vydechněte. Můžete to udělat zcela nepozorovaně, zatímco druhá strana hovoří.

Při zvedání a přenášení těžkých předmětů vám pomůže se zhluboka nedechnout a držet nádech. Jakmile předmět položíte, vydechněte a dýchejte zase normálně. Zkuste to, nic to nestojí a efekt je značný. Vyzkoušejte si, jaký je to rozdíl, když se při zvedání něčeho těžkého nadechnete a když to neuděláte.

Pomocí dýchání lze také pracovat s hněvem. Pokud jste z jakéhokoliv důvodu rozzlobení, hluboce se nadechněte, zadržte na několik vteřin dech, a pak pomalu vydechněte. Zjistíte, že hněv máte více pod kontrolou, a stáváte se pány situace. Hněv je emoce, která může velmi uškodit vašemu zdraví. Pamatujte proto – hluboký nádech, podržet, pomalý výdech.

Všechna tato dechová cvičení jsou zcela bezpečná a nemohou vám nijak uškodit. Ještě jednou připomínám – držte se jich a bez vedení instruktora nic dalšího nezkoušejte.

Tělesné cvičení 1. Toto cvičení se výborně hodí pro lidi, kteří mají sedavé zaměstnání – to je v dnešní době většina obyvatel tzv. civilizovaného světa. Pomáhá také odstranit přebytečný tuk na břiše. Má zajímavý název Štípání dřeva, protože to je přesně to, co napodobuje. Takže – zpříma a pevně se postavte, s chodidly dost daleko od sebe, jako když se chystáte štípat dřevo. Spojte ruce a představte si, že držíte velkou těžkou sekeru, která je zatím ocelovou částí položená na zemi. Zhluboka se nadechněte a zvedněte ruce třímající imaginární sekeru nahoru a dozadu tak, až se vaše tělo zakloní. Soustřeďte se na to, že sekera je opravdu těžká, a dovolte to vašim svalům simulovat. Se sekerou nad hlavou se na chvíli zastavte a zadržte dech. Pak prudce vydechněte ústy a s vynaložením značné síly mávněte sekerou dolů, jako kdybyste chtěli rozštípnout tlustý špalek. Na rozdíl od skutečnosti se vaše sekera do špalku nezatne, takže nechte své ruce, aby se prohouply až dolů a zastavily se mezi nohama. Ruce zůstanou natažené, páteř rovná. Cvičení několikrát opakujte. Toto cvičení je bezpečné a může vám jen prospět. Lidé se slabým srdcem a ženy s ženskými problémy by jej však měli provádět opatrně – máte-li pochyby, poraďte se s lékařem.

Tělesné cvičení 2. Chůze je cvičením, které je prospěšné pro lidi jakéhokoliv věku. Svižná chůze – pokud možno na čerstvém vzduchu v přírodě nebo na pobřeží – dokáže dělat divy. Dopřejete-li si denně asi 5 km vycházku tempem, které vám vyhovuje, účinně tím podpoříte krevní oběh, trávení a fyzické tělo, aniž byste se nadměrně namáhali.

Tělesné cvičení 3. Plavání je další aktivita, které je vhodné se věnovat. Při plavání se zapojují skoro všechny svaly na těle. V kombinaci s předchozími cvičeními vám pomůže zlepšit a upevnit zdraví, aniž byste museli používat jakékoliv podpůrné prostředky. Vždy plavte takovým tempem, jaké vám vyhovuje. Nepřepínejte své síly, tím se blahodárný vliv těchto cvičení zhoršuje. Tato cvičení nejsou závody, a i když byste byli první, nic za to nedostanete.

Cvičte vždy svým přirozeným tempem. Někdy se uvádí, že tělesná cvičení mají efekt jen tehdy, když při nich pociťujete bolest. To je hloupost. Bolest je prostředkem, kterým vás vaše tělo varuje, že něco přeháníte.

Další informace o zdraví najdete v části Diety & Hladovění.