Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.

Vyšší já

Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.
Ze všeho, co zde děláme, má prospěch naše Vyšší Já, a tím z toho máme prospěch i my, protože my a naše Vyšší Já jsme jedno a totéž

Pochopení existence Vyššího Já je velice důležité. Je to proto, že naše vědomá mysl tvoří jen 1/10 našeho vědomí, zatímco Vyšší Já představuje 10/10, to jest celé naše vědomí. Co to tedy je Vyšší Já? Vysvětlíme si to, a začneme od základních pojmů a informací, na kterých budeme stavět.

Mnoho lidí by si rádo myslelo, že vědí, kdo nebo co je Bůh. Málokdo ale ví, že část Boha, která je nám úplně nejblíže, je právě naše vlastní Vyšší Já. Stejně tak málokdo ví, že něco jako Vyšší Já vůbec existuje. Naše fyzické tělo, to nejsme my. Fyzické tělo je pouze "ulita", která nám dává možnost existovat na této planetě.

Bůh existuje, dobrý a spravedlivý Bůh. Na Boha ovšem nelze pohlížet jako na člověka. Dokud neporozumíme vlastnímu Vyššímu Já, nemůžeme porozumět tomu, kdo nebo co je Bůh. Dokud neporozumíme vlastnímu Vyššímu Já, nemůžeme porozumět ani tomu, co je to Vyšší Já našeho Vyššího Já. Při těchto úvahách se dostáváme do sfér, které jsou při pohledu z naší třídimenzionální reality mimo možnosti našeho chápání. Zatímco my žijeme v třídimenzionálním světě, naše Vyšší Já se nachází v desáté dimenzi.

Než se budeme dále bavit o Vyšším Já, odbočme a vysvětleme si, co je to dimenze. Začněme první dimenzí a od ní se propracujme až ke třetí. O dalších dimenzích mluvit nebudeme, nemáme teď možnost, jak si je reálně představit. Naučíte-li se ale vědomému astrálnímu cestování, dostanete se do čtvrté dimenze a to vám otevře možnost porozumět dimenzím vyšším než je třetí.

Čas je pouze konvence, kterou si zavedli lidé pro svou vlastní potřebu. Pozemský čas se nenachází v žádné jiné dimenzi, není to proto skutečný čas. Skutečný čas je Vesmírný čas – o něm toho zatím vědí lidé velice málo. Pozemský čas je relativní pro každou bytost.

Uveďme si ještě další zajímavé skutečnosti, týkající se dimenzí.

Některé objekty UFO byly spatřeny, ale nebyly zachyceny radary. Byl totiž vidět právě třídimenzionální stín čtyřdimenzionálního objektu UFO, který dnešní technologie nedokáže zpracovat.

Vraťme se k Vyššímu Já. Vyšší Já si můžeme představit jako mozek, který je příliš výkonný na to, aby existoval na naší nízké pozemské úrovni. Proto dolů vysílá jenom něco, co bychom mohli nazvat prodlouženou rukou – a tou jsme my.

Vizuální obraz Vyššímu Já řízení svých mnoha loutky

Vyššímu Já řízení svých mnoha loutky.

Použijme pro vysvětlení analogii lidského mozku. Samotný mozek toho příliš mnoho nezvládne. Nemá schopnost vidět, slyšet, cítit, hmatat. Takže aby náš mozek mohl vnímat okolí, potřebuje také jakési prodloužené ruce, které jsou v tomto případě součástí lidského těla. Nazýváme je oči, uši, nos, kůže, jazyk, ruce, nohy, prsty, atd. Každá část těla slouží mozku jako čidlo, pomocí kterého mozek vnímá okolí a snaží se mu porozumět. Stejně je to s Vyšším Já. Lidské tělo je pro Vyšší Já tím, čím jsou pro náš mozek prsty na ruce. Přitom platí, že vy a vaše Vyšší Já jste spojeni, jste jedno. Když něčím škodíte sobě, škodíte i svému Vyššímu Já.

Předpokládejme, že Vyšší Já coby mozek má řádku předsevzetí, co se naučit. Chce vědět, jaké to je na Zemi. Co je to chudoba? Co je to bohatství? Co je to nadbytek? Co je to nepřízeň? Co jsou to privilegia? Aby se Vyšší Já mohlo toto všechno dozvědět a porozumět tomu, pošle na Zemi svou prodlouženou ruku a umístí ji do fyzického těla, aby se tím mohlo učit.

Dr. Rampa pojednává o Vyšším Já v mnohých ze svých knih. Vyšší Já vidí, slyší a prožívá vše, co zde na Zemi děláte. Neexistuje nic, co by mu zůstalo skryto. Vše o vaší existenci je uloženo v podvědomí, které je spojnicí mezi vámi a vaším Vyšším Já. Dr. Rampa detailně vysvětluje, jak komunikovat s Vyšším Já prostřednictvím podvědomí.

Podvědomí se chová jako dobrý knihovník. Knihovník toho nemusí až tak moc vědět. Jeho hodnota spočívá v tom, že rychle a přesně vyhledá požadovanou informaci. S knihovníkem můžete konzultovat problém, a on vám řekne, kde najdete knihu, která vám dá odpověď, a doporučí vám i další podobné knihy. Podvědomí funguje jako knihovník. Samo o sobě je dosti prostoduché, ale ví přesně, jak získat informaci, kterou hledáte. Když komunikujete se svým podvědomím, dospějete k výsledku mnohem rychleji, než když byste plýtvali energií a snažili se kontaktovat přímo vaše Vyšší Já. Více informaci najdete na stránce Pomoc.

Lidé často chtějí vědět, kdo je jejich Průvodce, Mistr, Strážný Anděl, nebo jak se všelijak nazývají. Mnoho lidí věří, že mají astrálního průvodce, protože se sami cítí nejistí, osamělí nebo si myslí, že bez pomoci to nezvládnou.

Lidé mi třeba píší: "Mým průvodcem je Rudý Indián. Já vím, že to je Rudý Indián, protože on je tak moudrý." Řekněme si to jasně a jednou provždy – lidé nemají za průvodce ani Rudé Indiány, ani Černé Indiány, ani Bílé Indiány, ani Tibeťany, ať už živé nebo mrtvé. Vždyť těch Indiánů nebo Tibeťanů by na to ani nebylo dostatek. Je to jako když někdo řekne: "V mém předchozím životě jsem byl Kleopatra." Není na to ani zbla pravdy. Ten, koho pokládáte za průvodce, je vaše Vyšší Já – to ono je vaším průvodcem. Se svým Vyšším Já můžete komunikovat prostřednictvím meditace. Bližší informace najdete na stránce Meditace.

Je šokující, že Rudí Indiáni i Tibeťané byli za života týráni nebo celým světem ignorováni jako lidé třetí kategorie. Teď, po jejich smrti, si někteří hlupáci myslí, že je mají za duchovní průvodce. Proč si lidé myslí, že tím, že oni umřeli, se stali duchovními učiteli? A proč by se vůbec měli zabývat těmi, kdo je za života nechali na holičkách? Každý, kdo si myslí, že jeho duchovním průvodcem je Rudý Indián nebo tibetský láma, nebo věří, že je reinkarnací někoho významného, je oklamaný tím, co si sám přeje.

Další informace najdete v knihách Živit plamen (Feeding the Flame) a Třináctá svíce (The Thirteenth Candle).