Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.

Zahradníci

Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.
Bojíme se toho, čemu nerozumíme

V dějepise se učíme, že se člověk vyvinul z opice. To je chybný předpoklad, který nebere v úvahu to, co se opravdu stalo. Je prokazatelné, že život byl na Zemi umístěn zvnějšku. Během uplynulých milionů let byli na Zemi žijící tvorové několikrát vyměněni. Je to pro vás těžko uvěřitelné? Tomu se nelze divit, vždyť škola nám všem vštípila mnoho historických nepřesností. Informace, které jsou vyryty na Sumerských tabulkách, podporují to, co psal Dr. Rampa. Sumerské tabulky přeložil Zecharia Sitchin. Kniha Otroci vytvoření bohy (Slave Species Of Gods) od Michaela Tellingera podrobně popisuje bytosti, které vystupovaly jako bohové, a zdůvodňuje, proč vytvořily lidstvo. V nedávné době, když v odlehlé části Afriky poprvé přistálo letadlo, považovali domorodci posádku, která z letadla vystoupila, za bohy – v jejich chápání jen bohové dokážou létat a sestoupit se shora. Přitom lidé jsou schopni létat po celé zeměkouli. Mezi těmito "bohy" a Bohem je propastný rozdíl, a ten Michael Tellinger skvěle vysvětluje. Zecharia Sitchin napsal o Sumerských tabulkách mnoho knih, například Ztracená kniha Enki (The Lost book Of Enki), tu vám rozhodně doporučuji. Chcete-li mít jasno o původu lidstva, obě tyto knihy si přečtěte.

Tyto bytosti, které nás vysadily na Zemi, nazýváme Zahradníci Země. Starají se o "zahradu", která se ale velmi liší od běžné zahrady, kde rostou stromy, keře, květiny apod. Zahradou, o které mluvíme, je celá planeta Země a vše živé, co se na ní nachází. Zahradníci sledují, jak se pomalu pokoušíme se vyvíjet. Slovo "pokoušíme" je zde na místě, neboť momentálně se nám ten vývoj nijak zvlášť nedaří. Zahradníci Země jsou vysoce inteligentní multidimenzionální bytosti, které mají přístup do mnoha vesmírů. Jejich inteligence je tak vysoká, že to přesahuje možnosti lidského chápání. Abychom si udělali příměr, porovnejme nejinteligentnějšího člověka, který žije na Zemi, s neandertálcem, který žil před milionem let. Podobně je na úrovni neandertálce nejinteligentnější člověk na Zemi ve srovnání se Zahradníky. Lidstvo si o sobě myslí, že je nejvyšším stupněm vývoje, ale tím se jen oddává něčemu, co bychom mohli nazvat "falešná pýcha".

Zahradníci se dožívají až 5 000 pozemských let. Už miliardy let sledují naši planetu a miliony dalších planet v mnoha galaxiích a vesmírech. Další informace, včetně vyznání astronauta Edgara Mitchella z letu Apolla 14 o tom, že existují bytosti z jiných planet a proběhly s nimi kontakty, najdete na stránce Dutá Země. UFO (neidentifikované létající objekty) by tak měly být přejmenovány na IFO (identifikované létající objekty), protože s nimi proběhla komunikace. Planet, světů, dimenzí a vesmírů je více, než kolik je zrnek písku na Zemi. Pojmout jejich počet se vymyká možnostem lidského chápání, založeného na třídimenzionálním vnímání. Podrobnější informace najdete v knize Více než desetina (v originále Beyond The Tenth).

Co říkáte následujícímu citátu, který popisuje lidi: "Rád bych sdílel, k čemu jsem dospěl během svého pobytu tady na Zemi. Došlo mi to, když jsem se pokoušel klasifikovat váš živočišný druh. Uvědomil jsem si, že vy vlastně nejste savci. Všichni savci na této planetě si totiž instinktivně vytvářejí stav rovnováhy se svým okolím, ale to vy lidé neděláte. Někde se usadíte, a pak se rozmnožujete a rozmnožujete tak dlouho, dokud nespotřebujete všechny přírodní zdroje. Na této planetě je ještě jeden typ organismu, který se chová stejně jako vy. Jsou to viry. Lidské bytosti se chovají jako nemoc, rakovina této planety, mor." Zahradníci jsou si vědomi toho, že tato malá planeta je přelidněna velmi nemocnými lidmi. Jakoby lidstvo dokázalo pěstovat všechno ostatní, jen ne sebe sama, takže se přemnožuje, což je příčinou mnoha problémů, které Země má.

Podívejme se na to podrobněji. Vezměme si jako příklad, že byste měli hospodářství, a chtěli rozmnožit váš dobytek. Nenechali byste jej pářit se nahodile, ale k chovu byste vybírali ty nejlepší kusy. Lidstvo se ale rozmnožuje zcela nekontrolovaně. Nebo další příklad, abychom měli opravdu jasno. Vezměme si, že byste chtěli mít krásnou zahradu. Zcela jistě byste tam jen tak nerozházeli nějaká semena, a ponechali vše svému osudu. To, co jste vyseli a zasadili, byste protrhávali tak, aby zůstaly jen ty nejlepší rostliny – ať už stromy, keře nebo květiny, a pečlivě byste odstraňovali plevel.

V důsledku zavádějících informací od náboženství i v důsledku výchovy, které se nám dostalo, lidé nabyli přesvědčení, že jsou nejvyvinutějším živočišným druhem – nejen na této planetě, ale v celém Vesmíru. To je jeden z mnoha omylů lidstva, ne-li ten největší. Jedním z velkých hříchů lidstva je právě ona falešná pýcha, a nikoliv sex, jak tvrdí křesťanské náboženství. Lidé jsou pouze jeden živočišný druh z mnoha, které se nacházejí v různých galaxiích a vesmírech. Zcela jistě nepatříme k těm nejvyvinutějším; naopak, jsme někde hodně vzadu. Žijeme ve třech z tisíců dimenzí, které existují, a jsme tak na počátku našeho duchovního dobrodružství. Mylně se domníváme, že zatímco lidstvo dosáhlo mnoha vymožeností, jiné bytosti to nedokážou, a proto jsme něco víc. Mnohé jiné bytosti se už před věky rozhodly vydat se duchovnější cestou, než je ta naše. Nepotřebují už proto mnohé z věcí, po kterých my lidé toužíme. Lidé toho svým vlastním způsobem také hodně dokážou, a z toho vyplývá zodpovědnost vůči všem ostatním živým bytostem. Země není uzavřený klub pro pokrytecky namyšlené lidstvo.

Ukažme si to na příkladu. Všechna živá stvoření vnímají své okolí a cítí bolest. Existují elektronická zařízení, která umožňují "naslouchat" rostlinám. S jejich pomocí bylo zjištěno, že rostlina "křičí" bolestí, když ji řežete. V populárně naučném seriálu Mythbusters© provedli testy pomocí přístroje podobného detektoru lži s cílem zjistit, zda rostliny opravdu mohou vnímat své okolí. Výsledek byl překvapující. Ukázalo se, že rostliny vědí, co se stane. Pokud například hrozí, že budou spáleny, vyvolává to v nich paniku. Naopak když s rostlinami mluvíme a pouštíme jim hudbu, podporuje to jejich zdravý vývoj. To, že rostliny mají jiný způsob vnímání, ještě neznamená, že nemají vědomí.

Lidé se mnohdy lehkovážně rozmnožují bez ohledu na to, jaká je s tím spojena zodpovědnost. Je mnoho lidí, kteří přivedou na svět děti, aniž by věděli nebo se zajímali o to, jak děti vychovávat. Dnešní trend je takový, že oba rodiče pracují, a jejich potomci jsou často sami. Potloukají se po ulicích a dostávají se pod vliv dominantních jedinců, kteří je mohou svést na šikmou plochu. Co z takových dětí vyroste, když nemají rodičovské vedení, disciplínu a lásku? A co teprve děti rodičů, kteří na své rodičovské povinnosti kašlou úplně, a po návratu z práce zmizí za zábavou nebo "si posedět"? Lidé, kteří takto vyrostli, mají také jednou děti. Protože nic jiného nepoznali, chovají se k nim stejně. To je začarovaný kruh, který je potřeba zastavit! Bez rodinného zázemí a disciplíny se může kriminalita mladistvých vymknout kontrole. Není nic neobvyklého, že party mladistvých z dlouhé chvíle vymýšlejí lumpárny, ničí věci a někdy i napadají lidi. Všichni jsme součástí většího celku, společnosti, a z toho pro nás vyplývají nepsané morální a společenské závazky vůči ostatním. Na to mnohdy při svém sobeckém zahledění do sebe zapomínáme. Spořádaně žijící lidé nemají zájem o to, aby nevychovaní jedinci zamořovali jejich společenství. Je sice možné, že se rodíme svobodní, ale nemůžeme žít "svobodně" tak, že bychom nebrali ohled na druhé. Z tohoto pohledu nemůže nikdo na této planetě žít svobodně, přemýšleli jste o tom?

Mnozí rodiče se vůči svým dětem považují za všemohoucí a vševědoucí. Když ale naslouchám některým takzvaným rodičům, mám dojem, že spíše než zdrojem vědění jsou pro své děti zdrojem nesmyslů. Také se své děti snaží despoticky ovládat tím ničí jejich přirozené vlohy a schopnosti. Místo toho, aby dětem VYSVĚTLOVALI, jim SDĚLUJÍ. Vysvětlovat je jednou z povinností rodičů. Jak často od rodičů slyšíme "dělej tohle" nebo "dělej tamto", aniž by dítěti vysvětlili proč. Tím mu působí zmatek v hlavě a frustraci, zvláště když sami nejednají podle toho, co dítěti přikazují. Tím my dospělí v konečném důsledku ztěžujeme bytostem astrálního světa, aby se s námi kontaktovaly, a to je smutné.

Lidstvo se potřebuje vrátit k náboženství. Není tak důležité k jakému. Je to proto, že náboženství dává lidem duchovní disciplínu a tak lidem umožňuje, aby sami řídili své jednání, protože bez toho nelze dosáhnout řádu ve společnosti. Opravdu věřící lidé nestaví peníze, majetek ani osobní potřeby výše než jiné lidi. Zahradníci ani jiné bytosti z vesmíru s lidmi nebudou udržovat kontakty, dokud se nezměníme. My lidé jsme nepřátelští vůči jiným i vůči sobě navzájem, máme sebevražedné sklony, zaslepení a připravení válčit kvůli čemukoliv. Budoucností lidstva je svět bez válek, bez kořistnického obchodu, bez peněz, bez sobectví a bez ropných produktů. Jen pro ujasnění: Ropa NENÍ fosilní palivo; kdo si myslí, že je, ať to prokáže. Věda o ropě neříká pravdu, protože nemá odpověď na to, jak se na Zemi vzala. Věda raději lže, že ropa je fosilního původu, než by přiznala, že její původ nezná.

Aby se lidstvo pohnulo kupředu, vyžaduje to bezpodmínečnou lásku ke všemu živému a bezpodmínečnou službu cílům humanity, míru a harmonie bez jakýchkoliv sobeckých zájmů. To jsou výchozí podmínky pro všechny Spojené Světy. Totéž je míněno v křesťanském rčení "Pokorní nechť obdrží tuto zemi".

Dobrá zpráva je, že Zahradníci Země se sem zase vrátí, aby lidstvu pomohli. Jsou mnohem blíž, než si myslíte, a na konci této stránky se dočtete kde. Naše malá planeta je velice nemocná a nutně potřebuje pomoc. Věci se ale pohnou teprve tehdy, až my lidé připustíme, že jsme nemocní, a až budeme ochotni přijmout pomoc, když bude nabídnuta. Přečtěte si Admirálova slova v kapitole 6 knihy Poustevník (The Hermit). Pokud si myslíte, že tato planeta není nemocná, je možné, že žijete v izolaci a zakrýváte před něčím oči? Zahradníci, díky Dr. Rampovi, identifikovali závažný nedostatek lidstva, který má co do činění se ženami. Pozor, to neznamená, že muži jsou dokonalí – právě naopak. Ženy totiž mají velice důležitou roli v životě, ne-li tu úplně nejdůležitější, jaká může být. Problém je v tom, že mnoho žen tuto roli v dnešní době nenaplňuje. Tím důležitým úkolem ženy je opatrovat děti, starat se o jejich výchovu a disciplínu, a vytvářet jim domov. Tento úkol je často přenecháván chůvám, školkám nebo školním družinám.

Při přechodu z astrálního světa do tohoto světa, který nazýváme Země, nemusí být problematický jen samotný porod. K problémům může dojít už v období těhotenství, například když nastávající maminka dostatečně nedbá na to, co jí a pije. Dítě pak nedostane všechny živiny, které potřebuje. Narození je traumatický prožitek, při kterém se mohou poškodit velice jemné mechanismy těla a mysli. Porody v nemocnicích často neprobíhají v souladu s přírodou. Těhotenství se někdy ovlivňuje pomocí léků tak, aby porod nastal, když "by měl", místo toho, kdy chce příroda. Tím se nejen rozladí jemné mechanismy človíčka, ale především se tím výrazně zasáhne do jeho života – až do té míry, že může minout úkol, kvůli kterému na tento svět přišel. Více o tomto tématu najdete na stránce Homosexualita.

Některým ženám možná připadá vidina opatrování dětí jako hlavní životní role poněkud diskriminační. Je-li tomu tak, prosím pokuste se na toto téma podívat z nadhledu. Lidé mají jedno nebo druhé pohlaví podle toho, co se na tuto Zemi přišli naučit. V průběhu mnoha tisíc inkarnací, kterými na této Zemi procházíme, jsme to MY, kdo se rozhoduje o svém pohlaví PŘED tím, než přijdeme na Zemi. Nestěžujme si proto na to, jaké pohlaví jsme si vybrali. Zde teď nejde o ženy, které jsou zaměřené na kariéru a nemají zájem mít děti. Hovoříme o těch ženách, které o sebe dostatečně dbají v období těhotenství, dbají na přirozený porod svého dítěte a berou vážně své rodičovské povinnosti. Rodiče by měli převzít za své děti a jejich výchovu plnou zodpovědnost a nedopustit, aby byly ponechány samy sobě. Právě to vede ke kriminalitě mladistvých, tak jak ji v dnešním světě známe.

Pokud lidstvo nezmění své způsoby, může se stát, že Zahradníci většinu populace Země odstraní stejně, jako to udělali už mnohokrát předtím. A nebylo by divu, z mnohých lidí se stal, nebo se stává, pouhý plevel. Plevel je člověk, který tuto planetu dusí tím, že bezohledně využívá zdroje Země pro své sobecké potřeby, nebo ji zamořuje. V obou případech tak jedná proti Matce Přírodě. Avšak nezapomeňme, že příroda nakonec vždycky zvítězí. Hluboce věřím, že máme poslední pokus na to, abychom učinili nápravu. Přečtěte si knihu Poustevník (The Hermit), pomůže vám lépe pochopit celkové souvislosti i to, jak malá je role lidstva v širokém kontextu celkové existence. Pomůže vám také si uvědomit, proč s námi Zahradníci nekomunikují – bylo by to stejně nesmyslné, jako kdybyste chtěli diskutovat s neandertálcem o fyzice.

Kdyby nás Zahradníci navštívili a pokusili se o komunikaci, i nejváženější vědci by se dostali za hranice svých možností, protože jejich jednoleté dítě toho možná ví víc, než nejchytřejší vědec. Jednoho dne však Zahradníci zase přijdou a nabídnou nám upřímnou pomoc a podporu. Až se tu objeví, nepodléhejte panice, není se čeho bát. Musíme ale mít na paměti, že Zahradníci vědí, co je potřeba udělat v jakékoliv zahradě – musí se vytrhat plevel. Další překážkou v kontaktu se zahradníky jsou nevědomost a předsudky lidí. Na UFO Zahradníků je nahlíženo jako na něco, co nám může uškodit nebo dokonce převzít kontrolu nad naší planetou.

Váháte-li, zda tomu všemu věřit, přečtěte si knihu Nadčasová Země (Timeless Earth), kterou napsal specialista na starověké civilizace a geologii Peter Kolosimo. Tato kniha potvrzuje mnohé z toho, co ve svých knihách napsal Dr. Rampa. Kniha také přináší konkrétní důkazy o tom, že naši Zemi mnohokrát navštívily mimozemské bytosti. Hovoří rovněž o Noemově Arše a ukazuje, že se o ní kromě Bible zmiňuje ještě asi půl tuctu jiných historických pramenů. Křesťanská Bible, staroindická Mahábhárata a všechny další náboženské knihy obsahují zmínky o setkání s UFO a příběhy o bojích mezi takzvanými bohy. Jednoho dne, až přestane být důležitý kořistnický obchod, materialismus a touha po politické moci, bude život všech lidí lepší.

Zamýšleli jste se někdy nad tím, kolik z planet v naší Sluneční soustavě je obydlených? Asi si myslíte, že jenom jedna, totiž naše planeta Země. To je omyl, ve Sluneční soustavě je osídleno mnoho planet a jejich měsíců. Většinou jenom uvnitř, ale některé i zvnějšku, byť skrytě pro naše zraky - existují totiž v jiných dimenzích, takže je nevidíme ani je nedokážeme detekovat technickými prostředky, které v současnosti máme k dispozici. Podobně i Země má svou planetu-dvojče, která existuje v jiné dimenzi. Mezi nimi se čas od času vytvoří prostup; nejznámější prostupy jsou v Bermudském trojúhelníku, v Ďáblově moři u Japonska a na mnoha menších místech. Zde jsou fakta! Seznam známých planet, které jsou obydleny uvnitř, protože skoro všechny planety jsou duté:

Vnitřní slunce Merkuru, Venuše, Saturna a Jupitera byla pozorována a jsou zdokumentována od počátku 17. století. Mnoho vědců však stále tvrdí, že se jedná pouze o led. Lidstvo nemá k dispozici techniku, pomocí které by bylo možné se na tyto planety dostat. Jedinou možností, jak je navštívit, je naučit se astrálnímu cestování, ale počkejte… Přemýšleli jste někdy o tom, proč vznikají vesmírné programy, jaký je jejich účel? Proč státy utrácejí miliardy a triliony, které by mohly pomoci lidem na celé Zemi? Už od počátku astronomie existují záznamy o různých pozorováních vesmíru, Měsíce a jiných planet. Vlády mocných států vědí, že uvnitř naší planety i na Měsíci je život. Zde je několik zajímavých skutečností:

Phobos je unikátní tím, že na rozdíl od ostatních měsíců okolo Marsu obíhá velice rychle - za kratší dobu, než je třetina doby rotace Marsu. Další zajímavou věcí, kterou zachytila sonda Mariner, jsou nevysvětlitelné Záhadné kaňony. Jsou asi 3 000 kilometrů široké, tisíce kilometrů dlouhé a šest kilometrů hluboké. Nabízí se otázka, jak bylo z kaňonů vybráno tak obrovské množství materiálu? Kromě větru není zřejmý žádný způsob, jak by to bylo možné. Ale je na Marsu vítr? A pokud ano, mohl by vítr takové kaňony vytvořit? To není možné – kaňony byly vykopány.

Vážená paní Cyril Lefevrová,
Děkuji vám za zaslání výtažku o Marsu a za jeho překlad. Na Marsu samozřejmě jsou lidé. Stejně tak jsou na Měsíci a k tomu vám chci říct toto: Měsíc je - stejně jako Země – dutý, a lidé žijí uvnitř. Chcete-li vědět, co tam dělají, řeknu vám to – dobývají nerosty a speciální rudy. Až je spotřebují, budou pokračovat na Zemi – vlastně s tím už začali, protože programy našich rádií z poslední doby jsou plné zpráv o UFO, která byla důvěryhodnými lidmi pozorována na Aljašce.
Vaše angličtina je velmi dobrá, doporučuji vám proto koupit si knihu s názvem "Na Měsíci někdo je" od George H. Leonarda. Vydalo ji nakladatelství David McKay Company Inc. v New Yorku.
Na Měsíci a na Marsu jsou obrazce, které jsou podobné těm na Zemi. Je to proto, že Měsíc, Země, Mars, Venuše a další byly osety z téhož zdroje. Je proto velmi pravděpodobné, že jejich šifry nebo obrazce se v základních rysech podobají.
Do konce století lidé uvidí přistávat UFO na Zemi, a možná budou moci s posádkami UFO i mluvit. Pokud si obstaráte výše uvedenou knihu, stojí opravdu za přečtení. Poslal bych vám jednu odtud z Kanady, ale ještě zde není v prodeji, pouze v USA.
S úctou,
Lobsang Rampa

Děkuji Fredovi za poskytnutí tohoto dopisu. Fredovy stránky Artvision jsou zastoupeny na fórech a na farmách odkazů. Mnoho detailních fotografií Měsíce je na stránkách Pegasus. Vlády a vojenskoprůmyslový komplex se pokoušely zkontaktovat obyvatele vnitřku Země. Byli požádáni, aby se nepřibližovali, ale nenaslouchali tomu. Proto obě ponorky záhadně zmizely; byly zničeny. Totéž zkoušeli s obyvateli měsíce a opět byli požádáni, aby se nepřibližovali. Nyní se o totéž pokoušejí s obyvateli Marsu. Protože lidstvo je známé svou destruktivní povahou, nechtějí se s námi tyto bytosti zatím zcela kontaktovat. Dnešní věda je pod kontrolou vojenskoprůmyslového komplexu, komerčních subjektů nebo obou současně. Vědci mají proto svázané ruce podle toho, jak jejich chlebodárci prahnou po moci a bohatství. Důvodem je, že financování vědy vyžaduje astronomické částky, kterými bohužel disponují jenom armády a business.

Lenin jednou prohlásil: "Lidské představy o světě jsou omezeny tím, co máme na naší planetě. Vycházejí z předpokladu, že technický potenciál, i když se bude dále vyvíjet, nepřekročí pozemská omezení. Pokud se nám podaří navázat meziplanetární komunikaci, budeme muset zrevidovat všechna naše filozofická, morální i sociální hlediska."

Důkaz o pyramidách:

Egyptologové tvrdí, že největší pyramida v Gíze (známá také jako Chufuova nebo Cheopsova) byla postavena jako hrobka čtvrté dynastie, a to během 20 let okolo roku 2560 před naším letopočtem. Toto tvrzení je na 100% nesprávné!

Jsou k dispozici i další důkazy. Z kamenného artefaktu, který patřil Cheopsovi a na němž je jeho jméno Chufu v hieroglyfech uvedeno, vyplývá, že Velká Pyramida a Sfinga v Chufuově době již existovaly. Tento kamenný artefakt je na níže uvedeném obrázku. Je znám pod názvem "Inventory Stela" a popisuje Cheopsovy zásluhy za obnovení svatyně bohyně Isis, "Vládkyně pyramidy". Cheops si ale nepřivlastňoval zásluhy za postavení Velké pyramidy samotné, neboť pyramidu považoval za objekt patřící bohům, nikoliv smrtelníkům.

Inventory Stela ve vlastnictví Chufuova.

Povšimněte si na obrázku věty "He founded the House of Isis, Mistress of the Pyramid, beside the House of the Sphinx" ("Založil Dům Isis, vládkyně Pyramidy, vedle Domu Sfingy") – jedná se o tutéž Sfingu, o které egyptští archeologové tvrdí, že byla postavena až Rachefem, jedním z Cheopsových následníků.

Je jasné, že Egypťané neříkají pravdu…

Toto je úryvek z příběhu otce a syna, kteří se vypravili na jedno zajímavé místo. Použijeme jejich vlastní slova, avšak o tom, jak se toto místo jmenuje, pomlčíme*. Mnoho lidí tomuto příběhu možná nebude věřit, avšak ti s otevřenou myslí v něm najdou hlubokou pravdu. Ponořme se tedy do onoho dobrodružství.

Všimnul jsem si, že jazyk lidí, kteří zde žijí, se podobá Sanskrtu. Nejdříve jsme se představili zástupcům vedení vnitřního kontinentu. Pak jsme byli požádáni, abychom nakreslili mapu povrchu země, což jsme udělali. Zhruba jsme zakreslili polohu pevnin a vodstev a připojili k nim názvy kontinentů, oceánů a velkých ostrovů.

Podobným dopravním prostředkem, jaké známe z Evropy nebo z Ameriky, jsme byli přepraveni do Edenu**. Vozidlo bylo bezpochyby poháněné elektřinou. Bylo tiché a pohybovalo se po jedné koleji. I přesto si udržovalo dokonalou rovnováhu. Pohybovalo se velice rychle. Na trase se střídala stoupání do strmých kopců, klesání do hlubokých údolí a traverzy po úbočích vysokých hor. Zatímco my stavíme pro železnice mosty a tunely, abychom vyrovnali výškové rozdíly, zde trať kopírovala povrch země. Sedadla byla veliká a pohodlná, a byla umístěna nezvykle vysoko nad podlahou vozidla. V horní části vozidla byly lopatkové disky, které rotovaly vysokou rychlostí. Jejich otáčky byly řízeny tak, že se zvyšovaly geometricky se zvyšující se rychlostí vozidla. Naši průvodci nám vysvětlili, že jsou to atmosférické disruptory, které vyrovnávají gravitační sílu a vozidlo je tak udržováno v rovnováze i přesto, že se pohybuje po jedné koleji. Tyto rotující disky zabraňují tomu, aby se vozidlo převrátilo na bok.

Atmosférický disruptor, vystavený v archeologickém muzeu v Káhiře.

Atmosférický disruptor, vystavený v archeologickém muzeu v Káhiře.

Atmosférický disruptor, vystavený v archeologickém muzeu v Káhiře.

Město Eden leží v nádherném údolí uprostřed náhorní plošiny, která je několik tisíc stop nad okolním terénem. Je to nejkrásnější místo, které jsem na svých cestách měl možnost navštívit. V zahradách na svazích rostou všemožné plodiny – ovoce, réva, keře, stromy a květiny zde překypují v nebývalém množství. Z hluboké artéské studny zde pramení čtyři řeky a tečou do čtyř směrů. Tyto řeky se nazývají Eufrat, Pison, Gihon a Heddlekel. Místní obyvatelé toto místo nazývají "Pupek Země" nebo také "Kolébka lidské rasy".

* Většina lidí odmítá informace, které nejsou v souladu s tím, co se naučili ve škole a čemu věří – prostě jen přijímají takzvaná fakta, která předkládá věda – a to i tehdy, když se tato fakta neshodují se skutečností. Lidé mnohdy rádi věří něčemu, co není pravda, spíš než tomu, co pravda je.

** Zmiňované město Eden je to místo, kde se do dnešních dnů nalézá biblická "Rajská zahrada". Nicméně kdo by se tam chtěl dostat o vlastní vůli, zemře v důsledku vlastní naivity, protože lidem, kteří nebyli pozváni, je vstup přísně zakázán. Nemám dostatečné technické znalosti, a proto úplně nerozumím tomu, jak přesně fungují výše zmíněné atmosférické disruptory. Přesto nemám pochyb, že lopatkový disk, vystavený v káhirském muzeu, je přesně takový atmosférický disruptor, o kterém jsme se výše dočetli.

Takže proč jsou tyto skutečnosti udržovány pod pokličkou? Jedním důvodem jsou falešná náboženská učení, druhým důvodem je nevědomost. Různá náboženství dlouhé věky falešně tvrdila věřícím, že jsou jen krůček od Boha nebo od Bohů. Falešně lidi učila, že byli vytvořeni k obrazu daného Boha, ale přitom pokládají za ostudu ukázat nahé tělo. Falešně učila, že lidé jsou všemohoucí. Falešně učila, že lidé jsou nadřazeni všemu ostatnímu na této planetě. Falešně učila, že ostatní živé bytosti jsou neinteligentní a proto s nimi lidé mohou dělat, co uznají za vhodné. Přiznání toho, že mimo Zemi existují inteligentní bytosti, by bylo v rozporu s dosavadními výklady náboženství a to by mohlo způsobit hromadnou paniku. A když jsou lidé všemohoucí, jak by mohly být ve vesmíru bytosti, na kterých by se prokázalo, že lidé nejsou na vrcholku vývoje? Co když se pak lidé začnou ptát, proč jim o tom jejich náboženství neřeklo, jak dlouho už nás pozorují, a co se tedy vlastně s lidstvem nepovedlo?

Mnozí lidé předpokládají, že na Zemi žijí pouze jednou. Když jejich život skončí, odejdou "nahoru" a budou se až do konce věků vyhřívat na výsluní slávy jejich Boha nebo Satana, podle toho, co učí jejich náboženství. Zamyslete se nad tím – odžijete si jeden život a pak budete navěky u Boha nebo Satana? To by ve vás mělo spustit poplašný alarm, protože je to holý nesmysl, který vytvořili hloupí kazatelé, protože je nic lepšího nenapadlo. Reinkarnace jsou danou skutečností a pro ty, kdo chtějí vědět víc, o tom existuje dostatek důkazů. Reinkarnujeme se průměrně 72 000 krát, pak teprve postoupíme na další úroveň existence, ze které už se na Zemi nevracíme. Vyšší Já je nesmrtelné a pokračuje v existenci navždy. Zapomeňte prosím na blábol o tom, že po skončení tohoto života se navždy odeberete do péče Boha nebo Satana, tak to prostě není. Obvyklý život trvá 2 700 000 000 úderů srdce, pokud neskočí dříve kvůli nějaké nepředvídané nehodě nebo člověk nespáchá zločin nazývaný sebevražda.

Zahradníci se vrátí, až vymizí dnešní nevědomost, až vznikne nové náboženství, jak bylo předpovězeno, a až bude lidem předkládána pravda.