تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.

باترکاپ

تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.
افکار، استدلال و ترس ترمزهایی هستند که تکامل معنوی ما را کُند میکنند

در حال ترجمه لطفاً منتظر بمانید