تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.

دین

تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.
وقتی انسان تکامل یافت خدمات مورد نیاز خودش را در درون خود داراست در هر جایی و در هر زمانی و نیازی نیست که مانند گله بی فکر گاومیش رمیده یا جمع شوند

در حال ترجمه لطفاً منتظر بمانید

این فایل های صوتی (به زبان انگلیسی) است دکتر ها Rampa صحبت کردن در مورد قدرت دعا و چگونه به درستی دعا، و اجرا می شود برای حدود 20 دقیقه.

روش دیگر، دانلود متن ترجمه شده از قدرت دعا - PDF - MS-Word

در حال ترجمه لطفاً منتظر بمانید

در حال ترجمه لطفاً منتظر بمانید