تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.

مسیر میانه

تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.
اگر از خود نشانه ای از تقلا و کوشش نشان می دهید، این بدین معناست که منظرگاه درستی ندارید

هر انسانی بالاخره مجبور به روبه رو شدن با سختی و یا مسببات سختی می شود. هر انسانی مجبور به تحمل دردهای فیزیکی، روانی و روحی می باشد زیرا بدون این دردها، امکانی برای یادگیری دروس بر روی این سیاره نخواهد بود. هیچ تزکیه نفسی و هیچ رها شدنی از آلاینده هایی که روح انسان را احاطه کرده اند نخواهد بود. تنها راه حل برای این مشکل، زندگی در مسیر میانه است.

مسیر میانه بر پایه چهار حقیقت اصیل می باشد که توسط گوتاما عنوان شده که بیشتر از او با عنوان روشن بین یا بودا یاد میشود. گوتاما آموزش داد که هر چیزی امکان سختی (زجر و ناراحتی) را درون خود دارمیباشد که از آن می توان تنیجه گرفت که هر اتفاقی در زندگی می تواند منجر به درد، ناراحتی یا ناهماهنگی شود. البته گفتیم که فقط می تواند! هیچ کجا ذکر نشده که همه چیز باید ایجاد درد، سختی یا غم و اندوه کند. بیشتر سختی ها و مشکلات زندگی روزانه ما تنها زاده طرز زندگی و اندیشیدن خود ماست و با این حال مردم دائما به دنبال مقصر انگاشتن دیگران هستند. و این شاید به خاطر احتمال دریافت غرامتهای مالی باشد؟ انگار به جای حل کردن هسته مشکلات توسط خودشان، پول می تواند جواب همه بدختی ها، درد، ناراحتی یا ناهماهنگی آنها باشد!

طریق هشتگانه یک هدف حقیقی دارد، هدفی که افراد با دنبال کردن مسیرش به نتیجه نهایی مطلوب میرسند، آنها به نیروانا دست میابند. نیروانا در حقیقت به معنی پایان امیال است پایان خشم و طمع است. پایان یافتن طمع و دیگر شهوات جسمانی، هر زن یا مردی را قادر میسازد که به سعادت برسند. نیروانا رهایی از جسم ، رهایی از شهوات و شکم پرستیهای کالبد میباشد و به هیچوجه به معنی پایان دادن به تجربیات، آگاهی و یا زندگی نیست. این کاملا نادرست خواهد بود اگر بگوییم نیروانا به معنی موجودیت در حالتی از نیستی است .این اشتباهی است که افراد جاهلی مرتکبش میشوند که موضوعات را از ابتدا به درستی درک نکرده اند.

نیروانا رهایی از شهوات است، رهایی از انواع گرسنگی ها و تمایلات شرم آور جسمانی است. حالت نیروانا در یک حالت خلوص بودن است، خالص از آنچه به شهوات جسمانی مربوط باشد. اما وقتی که فرد به نیروانا رسید، که همان رهایی از تمایلات جسمانی است، فرد هنوز در مسیر خود در آموختن موضوعات معنوی پیش میرود تا به سطوح پیشرفته ای از وجود برسد. هر چه بیشتر بدانید چیزهای بیشتری برای یادگیری هست.

سفارش شده که افراد مطالعه کنند و مطالب مقدس را خوانده و با دقت به آموزه های آموخته شده افراد خردمند گوش دهند. اگر چه تمام کلمه های چاپ شده و نوشته شده تنها باید به عنوان سوختی برای تمرینات ذهنی فرد استفاده شوند، که وقتی فرد تجربه ای کسب کرد بتواند آن تجربه را با حقایق بزرگی که توسط دیگران مطرح شده مطابقت دهد این بدین معناست که با اتکا به تئوری پیشرفت زیادی نخواهید کرد، شما باید فردی تجربی وهمچنین دانش آموزی برای مطالب مکتوب باشید. گفته میشود که یک تصویر ارزشی فراتر از هزار کلمه دارد اما من میگویم که یک تجربه ارزشی فراتر از هزار تصویر دارد.

در زندگی پر هیاهوی امروزی شاید نتوانید به همه حقایق اصیل دست یابید اما این را به عنوان شکست نبینید زیرا چنین نیست. تلاش برای موفقیت در این زندگی به شما در زندگی بعد کمک خواهد کرد. شما باید برای بودا شدن بدون در نظر گرفتن شرایط زندگیتان تلاش کنید . تنها چیزی که باید به آن توجه کنید این است که چه طور زندگی میکنید؟ آیا مطابق با مسیر میانه زندگی میکنید؟ آیا بر اساس قوانین طلایی زندگی میکنید که با دیگران چنان کن که دوست داری با تو چنان کنند؟ اگر چنین است آنگاه شما در مسیر بودا شدن هستید. پس با داشتن افکار خالص افکار ناخالص را از ذهنمان دور نگه میداریم و چیزی را که به آن پس از خروج از کالبد فیزیکی مان باز میگردیم را تقویت میکنیم. زیرا هر کاری که شما در اینجا انجام میدهید به نفع خود ماوریی تان خواهدبود پس به نفع خود شما خواهد بود، زیرا شما یکی هستید.

در زندگی پر هیاهوی امروزی شاید نتوانید به همه حقایق اصیل دست یابید اما این را به عنوان شکست نبینید زیرا چنین نیست. تلاش برای موفقیت در این زندگی به شما در زندگی بعد کمک خواهد کرد. شما باید برای بودا شدن بدون در نظر گرفتن شرایط زندگیتان تلاش کنید . تنها چیزی که باید به آن توجه کنید این است که چه طور زندگی میکنید؟

آیا مطابق با مسیر میانه زندگی میکنید؟ آیا بر اساس قوانین طلایی زندگی میکنید که با دیگران چنان کن که دوست داری با تو چنان کنند؟ اگر چنین است آنگاه شما در مسیر بودا شدن هستید. پس با داشتن افکار خالص افکار ناخالص را از ذهنمان دور نگه میداریم و چیزی را که به آن پس از خروج از کالبد فیزیکی مان باز میگردیم را تقویت میکنیم. زیرا هر کاری که شما در اینجا انجام میدهید به نفع خود ماوریی تان خواهدبود پس به نفع خود شما خواهد بود، زیرا شما یکی هستید.