Imatge retrat del Lobsang Rampa en la seua túnica roja.

Homosexuals i Discapacitats

Imatge retrat del Lobsang Rampa en la seua túnica roja.
La raça, el credo i el color no tenen importància vital, la sang és roja en totes les persones

La declaració feta sobre els “homosexuals” en el menú dels “Jardiners de la Terra” ha d'aclarir-se millor, és totalment inútil denunciar als homosexuals”, ells no són sens dubte més culpables que els ignorants “heterosexuals”. Quan utilitze la paraula homosexual faig referència a lesbianes, bisexuals, gais i transexuals.

Molta gent pensa que els homosexuals són gent sexualment activa que es fiquen al llit amb gent del seu mateix sexe amb la finalitat de satisfer els seus desitjos carnals. Açò és cert en molt pocs individus, doncs la majoria d'homosexuals són persones que desitgen voler i ser volgudes igual que els heterosexuals; i al cap i a la fi no és el que volem tots?

Els homosexuals es divideixen en tres grups:

A títol informatiu dir també; que la taxa de crims entre homosexuals és molt baix. Generalment són persones tolerants i no propensa a la violència física, rares vegades se sent parlar de violacions d'homosexuals. Un altre fet interessant a comentar, és que alguns dels personatges més importants de la història de la Terra eren homosexuals. Consulte els llibres d'història i ho veurà per vostè mateix.

L'opinió general de la gent és que es pot detectar a un homosexual en qualsevol moment o en qualsevol lloc, però açò no és cert, fins i tot entre homosexuals açò no és veritat. Hi ha milers d'homes i dones feliçment casats i amb fills homosexuals i que poden (o no) “actuar de forma oberta” com als psiquiatres els agrada tant dir.

El seu vertader jo, no és ni masculí ni femení, per la qual cosa el seu superjó (el nom del seu vertader jo) adquireix un rol físic masculí o femení en funció de les lliçons que ha d'aprendre durant la seua estada en la Terra. Així que una persona gai, és una psique femenina en un cos masculí o viceversa. El seu superjó ha escollit aquesta combinació de psique i físic amb el propòsit d'aprendre aquelles lliçons que sent totalment masculí o femení no podria obtenir. Ha de recordar que vostè és només un 10% de consciència, per la qual cosa vostè no té ni idea del 90% restant que ha d'aprendre, per que el seu cos físic no està preparat per a fer el que més li convinga.

A més, crec que la mare naturalesa també està jugant un paper important en tot açò perque aquest planeta està superpoblat. Per a controlar tal superpoblació de la humanitat la mare naturalesa necessita detindre el “excedent” d'éssers humans, una solució ideal; els homosexuals ja que entre ells no es poden reproduir.

En el procés del pas del món astral a aquest món que anomenem Terra, poden produir-se confusions. El naixement és una experiència traumàtica, és un procés violent amb un mecanisme molt delicat que fàcilment pot arribar a trastornar-te. Per exemple, un bebè que està a punt de nàixer i durant l'embaràs la mare ha sigut una mica descurada amb la seua alimentació i amb el que feia, ací que el bebè no ha rebut els nutrients necessaris per a rebre el que es pot anomenar una entrada química equilibrada. El bebè pot haver rebut una manca d'un producte químic i així el desenvolupament de certes glàndules va poder haver sigut detingut. Diguem que el bebè anava a ser un xiqueta, però amb la manca de certs productes químics el bebè finalment naix amb el sexe masculí, un xiquet amb inclinacions d'una xiqueta o viceversa.

La gent discapacitada també són víctimes a causa de la ignorància. Existeixen moltes creences que diuen que la gent discapacitada ho és perque en vides anteriors van ser persones molt dolentes i és ara quan reben el càstig. Açò no és del tot cert. Solament un percentatge molt xicotet, pràcticament mínim, sí es tracta d'un càstig per les seues males accions, però sense lloc a dubte, es tracta d'una minoria. Igual que amb els homosexuals, també van triar tenir aquesta condició per a que siguen capaços d'aprendre les lliçons pendents. Formule's la següent pregunta; com algú pot entendre completament el que suposa tindre una discapacitat sense realment tindre tal discapacitat? La resposta és simple: No pots, ací que no jutge a la gent per la seua pròpia ignorància.

Creu que les persones amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals es deuen a una mala gestació de l'embaràs? O potser estiguen ací per a aprendre certes lliçons que requereixen aquestes condicions tan severes? Siga el que siga la causa, aquestes persones li les consideren víctimes més enllà de qualsevol creença. El millor que es pot fer per aquestes persones és animar-los a que treballen amb els animals, açò és un fet demostrat i no una ficció. Observarà com estableixen un vincle amb els animals i el seu benestar millorarà significativament. Llegir la "Decimotercera candela", capítol onze.

Realment importa el color de la pell d'una persona – siga albí, rosa, roig, groc, verda oliva, marró o negre? - La resposta és simplement NO! Si la gent es prenguera la molèstia de tractar amb persones d'una raça diferent a la seua, descobriria que aquestes persones no són tots tan diferents de tu o de mi. El que realment importa és l'interior de la persona i no la pell que ho cobreix; perque solament és açò, un embolcall.

Coneixeràs gent que un moment donat deixarà formar part de la teua vida, i és normal perque és part de l'aprenentatge de la vida. Pel que no hi ha motiu per a l'odi, el neguit o fins i tot la violència perquè tots dos no aconseguiu l'enteniment.

No és d'estranyar que “éssers” d'altres planetes (sí, el plural és correcte) no facen per posar-se en contacte quan poden veure clarament com es maltracta diàriament a altres éssers humans. De manera que si ara es mostraren el resultat seria crear una histèria col·lectiva i també ressentiment degut simplement a la ignorància, a la xenofòbia i a la manca totals del sentit comú.

Aquesta actitud és molt descoratjadora; ja que aquests “éssers” podrien ajudar notablement a la humanitat en el seu desenvolupament físic i espiritual. Però açò no serà possible fins que no harmonitzem amb la resta de les criatures d'aquest planeta.