Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.

Konspirační teorie

Obraz portrét Lobsang Rampa ve svém červeném rouchu.
Nikdy neodpovídejte na kritiku, jen byste tím oslabovali svou pozici

Od uveřejnění první knihy Dr. Rampy Třetí oko (v originále The Third Eye) se vynořily různé konspirační teorie; měly původ v xenofobii, nevědomosti, fanatismu i hluboké žárlivosti. Abychom očistili Dr. Rampu, považuji za nutné pojmenovat a objasnit různá hloupá obvinění. Tato obvinění se neopírají o žádná reálná fakta, kterými by se dalo podpořit to, co tvrdí.

Rakouský horal a výzkumník Heinrich Harrer, který napsal knihu "7 let v Tibetu", na Lobsanga hluboce žárlil a pokoušel se ho marně zdiskreditovat. Heinrich Harrer si dělal výhradní nárok na všechno, co se týkalo Tibetu a Tibeťanů. Dokonce si najal privátního detektiva Clifforda Burgesse, aby pro něj zjistil, kdo vlastně Lobsang je. Zajímavé je, že ani Heinrich Harrer nebo Clifford Burgess se nikdy nepokusili přímo zkontaktovat ani Lobsanga, ani členy jeho rodiny Sarah nebo Sheelagh. Důvodem bylo, že Lobsang o Heinrichu Harrerovi věděl, že byl příslušníkem nacistické SS, což by jej úplně zdiskreditovalo!

Dokonce i 14. Dalajláma veřejně popřel, kdo Dr. Rampa byl, přestože to věděl. Dal to najevo v soukromém setkání s přáteli Dr. Rampy i v osobním dopise Dr. Rampovi. Bohužel, 14. Dalajláma Dr. Rampu z politických důvodů i nadále popírá. Tím Dalajláma lacino prodává své vyznání jenom proto, aby utišil spoustu lidí, kteří by jej přestali podporovat, kdyby Dr. Rampu uznal. Je neuvěřitelné, co jsou lidé schopni udělat ve jménu politiky.

Dr. Rampa o sobě uvádí, že transmigroval do těla Cyrila Hoskinse. To mnozí nemohou překousnout a vznikla proto četná tvrzení o tom, že Lobsang nebyl Tibeťan a nikdy nežil ve Lhase v Tibetu, jsou lživá. Tuesday Lobsang Rampa byl Tibeťan a žil ve Lhase – předtím než se z něj stal vyděděnec putující světem. Na těchto stránkách najdete fotografii, která prokazuje, že Dr. Rampa byl Tibeťan a vysoce postavený člen Tibetské rady. Dr. Rampa byl takový, jaký tvrdil, že je. O tom se přesvědčilo mnoho lidí, kteří v praxi dělají to, co Dr. Rampa učil, a díky tomu si ověřili pravdu! Tuesday Lobsang Rampa ovšem není skutečné jméno; to zůstává v utajení, neboť vyzrazení pravého jména by mohlo ohrozit mnoho lidí – i poté, co Dr. Rampa odešel ze smrtelného života na Zemi. Důvodem je, že ilegálně podporoval hnutí tibetské mládeže proti invazi Číny. Více informací a zmíněnou fotografii najdete na stránce Hypotéza.

O Dr. Rampovi koluje smyšlenka, že to byl ve skutečnosti instalatér Cyril Henry Hoskins. Ta v sobě nemá zrnka pravdy, skutečnost je tato:

Svědčí to nějak o tom, že Cyril byl instalatérem? Více o životě Cyrila Hoskinse se dočtete v knize Jak to bylo (As It Was) v kapitole 8. Skutečnost byla překroucena a příběh o instalatérovi byl vytvořen proto, aby mohl být Dr. Rampa zdiskreditován. Když se ohlédneme do historie, podobným osudem trpěl i jiný známý člověk – Ježíš. Ježíš byl synem tesaře, prostého řemeslníka podobně jako je instalatér; ale je něco špatného na tom být prostým řemeslníkem?

Toto je úvodní zvuková nahrávka (v angličtině), na které Dr. Rampa asi 15 minut hovoří o svém životě. Přímo od něj zde můžete slyšet, jaká je pravda.

Přepis úvodní nahrávky, přeložený do češtiny, si můžete stáhnout - PDF - MS-Word

Uvedli jsme už, že Dr. Rampa podle vlastního tvrzení transmigroval do těla Cyrila Hoskinse. Transmigrace je reálná skutečnost a po staletí o ní píší východní náboženství. I Ježíš, když cestoval po dálném Východě, prošel transmigrací, aby do jeho těla mohl vstoupit Kristus tak, jak bylo předpovězeno v Bibli. Ježíš cestoval do Indie, Číny a Tibetu (zde se transmigrace uskutečnila). Je divné, že lidé přijímají skutečnost, že Kristus vstoupil do Ježíše. Tak proč, když totéž udělá někdo jiný, na to reagují rozhořčením? Na stránce Různé najdete některé známé lidi, kteří také prošli transmigrací.

Lidé, kteří se pro metafyzické jevy snaží najít materiální důkazy, se chovají podobně, jakoby vešli do temné komory a rozsvítili, aby se mohli podívat, zda na nevyvolaném filmu jsou nějaké obrázky. Toto jejich jednání zabraňuje tomu, aby se projevila pravda. Velký 13. Dalajláma jednou prohlásil: "Důkaz je jenom utišující prostředek pro mdlou mysl. Ti, kdo hledají důkazy, nejsou schopni přijmout pravdu, ať je jak chce prokázána."

Zapamatujte si toto: "Pokud lidé něčemu nechtějí věřit, je jedno kolik pro to podáte důkazů." Takové lidi se nesnažte přesvědčit, je to plýtvání časem